Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on Suomen Punaisen Ristin koordinoima 52 järjestön yhteenliittymä. Vapepan tehtävänä on tukea viranomaisia erityisesti paljon pelastushenkilöstöä vaativissa tehtävissä. Näissä tilanteissa Vapepa toimii pyydettäessä yhteistyössä viranomaisten kanssa, täydentäen ja tukien poliisi-, pelastus sekä sosiaali- ja terveysviranomaisia. Tavallisin tilanne, jolloin viranomaiset hälyttävät Vapepan, on kadonneiden henkilöiden etsintä, mutta tehtävä voi koskea kaikkea majoituksesta ja liikenteen ohjauksesta henkiseen tukeen.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu – on organisoitua ja koulutettua kansalaistoimintaa – toimii pyyteettömästi – tukee viranomaisia

Historiaa

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu perustettiin käytännön tarpeeseen vuonna 1964. Avuksi pelastustoimintaan tarvittiin koulutettuja ja hyvin johdettuja vapaaehtoisia. Järjestöt olivat paikoin jo hakeutuneet yhteistyöhön ja julkisuudessa esitettiin ajatuksia vakinaisen viranomaisia avustavan palvelujärjestelmän luomiseksi.

Valtakunnallisen koordinoidun toiminnan alkusysäyksenä voidaan pitää muoniolaisen 5-vuotiaan tytön eksymistä tunturimaastoon. Eksyminen käynnisti laajat etsinnät toukokuussa 1963. Muonion etsintöjen aikana ja sen jälkeen käännyttiin Suomen Punaisen Ristin puoleen ja toivottiin SPRn toimivan aloitteentekijänä viranomaisia tukevan organisaation perustamisessa. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu perustettiin vuotta myöhemmin vuonna 1964.

Etsinnöissä Vapepaa tarvitaan yhä, mutta viranomaisia avustetaan entistä enemmän myös mm. ensihuollossa: muonituksen, majoituksen ja henkisen tuen järjestämisessä.

Paikallisesta ja myös valtakunnallisesta Vapepa-toiminnasta saat parhaiten tietoa  tapahtumakalenterista (valitse haluamasi maakunta/alue)

Lähde www.vapepa.fi