Mukaan Vapepaan!

Vapepassa ei ole henkilöjäseniä, vaan toiminnassa ollaan mukana jäsenjärjestöjen muodostamien hälytysryhmien kautta.
Mikäli paikkakunnallasi ei toimi Vapepan jäsenjärjestöä tai järjestölläsi ei ole hälytysryhmää, niin ota meihin yhteyttä. Voimme auttaa sinua hälytysryhmän perustamisessa tai pääset mukaan johonkin toiseen paikkakunnallasi toimivaan hälytysryhmään. Valtakunnallisesti toiminnassa mukana olevat jäsenjärjestöt löytyvät täältä.

Hälytysryhmä ja hälytyskortti

Vapepan toiminta perustuu Ohto-järjestelmään rekisteröityneisiin vapaaehtoisiin ja hälytyskortin tehneisiin hälytysryhmiin. Hälytyskortilla ilmoitetaan ryhmän hälytysvalmiudesta, henkilömäärästä sekä ryhmän varusteista Vapepan yhteiseen hälytystietokantaan.

Viranomainen ja Vapepa hälyttävät tehtäville vain Ohto-järjestelmään rekisteröityneitä ja omaan hälytysryhmäänsä liitettyjä vapaaehtoisia. Monesti tehtäville osallistuu myös muita vapaaehtoisia. Nämä henkilöt eivät ole Vapepan hälyttämiä, mutta usein heidät liitetään Vapepan ryhmiin mukaan mm. etsintätehtävillä.

Vapepan hälytysryhmät harjoittelevat ja kouluttautuvat erilaisiin Vapepan tehtäviin. Jo hälytysryhmään kuuluminen kertoo henkilöstä, että hän on kouluttautunut tehtäville joihin hänet hälytetään. Hälytysryhmänä järjestö, seura tai harrastusporukka voi tuoda oman osaamisensa viranomaisen tueksi.

Hälytysryhmiä löytyy reserviläisistä marttoihin ja radioharrastajista ensiapuryhmiin – kaikkia tarvitaan!

Kuka voi perustaa hälytysryhmän?

Vapepaan kuuluvan hälytysryhmän voi perustaa Vapepan jäsenjärjestöihin kuuluva yhdistys tai yhteisö. Hälytysryhmässä voi olla ketä tahansa järjestössä toimivia henkilöitä. Hälytysryhmätoiminta ei tarvitse olla järjestön ydintoimintaa eikä siinä tarvitse olla esimerkiksi jäsenjärjestön vetovastuussa olevia henkilöitä, vaan hälytysryhmätoimintaa voivat pyörittää ketkä tahansa. Vapepassa on mukana myös jäsenjärjestöihin kuulumattomia hälytysryhmiä -hälytysryhmän perustamiseen riittää kiinnostus sekä pyyteetön halu olla avuksi silloin kun apua tarvitaan.

Jos järjestösi on perustamassa hälytysryhmää, kannattaa olla yhteydessä Vapepan alueellisiin yhteyshenkilöihin tai valmiuspäällikköön. Uusi ryhmä luodaan Ohto-järjestelmään ja ryhmälle määritellään yhteystietojen ylläpitäjä. Toimijoiden yhteystiedot löydät yhteystiedot-sivulta.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä alueesi Vapepan yhteyshenkilöön.