Maakuntatoimikunnan työryhmät

Maakuntatoimikunnan työryhmät

Pohjanmaan maakuntatoimikunnan toimintaa organisoidaan uudelleen. Tavoitteena on koota maakunnallisia työryhmiä, jotka toimivat jäsenjärjestöjen yhteisen toimielimen (maakuntatoimikunta) alla ja jotka suunnittelevat ja kehittävät oman toimialansa toimintoja koko maakunnan alueella.

Tarkoituksena on tarjota kaikille vapaaehtoisille aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kehittämiseen oman harrastustoiminnan kautta ja tuoda oma osaaminen laaja-alaisesti koko Vapepa-toiminnan tueksi. Kaikki valmiuteen ja varautumiseen liittyvä harrastustoiminta voidaan työryhmien kautta tuoda osaksi kokonaisvalmiuden rakentamista. Työryhmän jäsenyys ei ole eläkevirka: vuoden-parin jälkeen voi vaihtaa työryhmää tai jäädä työryhmistä kokonaan pois jos toiminta ei tunnu omalta.

Työryhmät kokoontuvat kolme kertaa vuodessa yhteiseen suunnittelupalaveriin, muuten työryhmien työskentytapa on ryhmän itsensä päätettävissä. Valtakunnalliseen Vapepa-extranettiin perustetaan työryhmille oma työskentelyalusta, jonne ryhmän suunnitelmat tallennetaan. Työryhmien toiminnan tukena on maakuntatoimikunnan puheenjohtajat sekä valmiuspäällikkö.

Työryhmien rakentaminen aloitetaan rekrytoimalla ryhmien jäsenet avoimella haulla kaikkialta Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueelta, kohdistettuna vapepalaisten lisäksi kaikkiin jäsenjärjestöihin, jotka ovat sitoutuneet olemaan mukana Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa. Työryhmien rakentamisessa pyritään keräämään ne vapaaehtoistoimijat, jolla halu ja motivaatio yhteistoiminnalliseen valmiuden kehittämiseen olisi paras mahdollinen.

Alkuvaiheessa perustetaan seuraavia työryhmiä. Myöhemmin voidaan perustaa myös muita valmiuden työryhmiä vapaaehtoisten kiinnostuksen mukaan.

Perustettavat työryhmät

(jäsenten toimiaika 1-3 vuotta, mutta tarvittaessa joustavasti tarpeen/kiinnostuksen mukaan).

Koulutustyöryhmä (3-5 hlö)

 • Organisoi maakunnalliset ja paikalliset koulutukset yhdessä kouluttajien ja valmiuspäällikön kanssa
 • Suunnittelee ajankohdat, kouluttajat ja koulutuspaikat
 • Kehittää koulutusta, koulutusmateriaaleja ja kurssien sisältöä yhdessä keskustoimiston sekä valmiuspäällikön kanssa
 • Rekrytoi uusia kouluttajia sekä koordinoi koulutuspolkuja maakunnallisesti
 • Ainakin yhden työryhmän jäsenen tulee olla kouluttaja

Valmiusharjoitukset työryhmä (3-5 hlö)

 • Organisoi maakunnallisia valmiusharjoitustapahtumia yhdessä hälytysryhmien, jäsenjärjestöjen sekä viranomaistahojen kanssa
 • Varaa resurssit valmiusharjoituksiin ja luo julkaistavan ohjelman aikatauluineen
 • Auttaa paikallistoimikuntia oman alueen harjoitusten luomisessa

OHTO työryhmä (2-3 hlö)

 • Organisoi OHTO-järjestelmän käyttöönoton maakunnallisesti OHTO-kummien ja eri hälytysryhmien kanssa
 • Kouluttaa ja auttaa hälytysryhmiä sekä valmiusryhmää OHTOn käyttämisessä
 • Kehittää OHTOa yhdessä muiden valtakunnallisten OHTO kouluttajien ja valmiuspäällikön kanssa

Nuorisotyöryhmä (2-4 hlö)

 • Kehittää nuorisotoimintaa hälytysryhmien kanssa maakunnallisesti
 • Rekrytoi nuoria mukaan toimintaan sekä kehittää toimintaa nuorisotoiminnan suuntaan
 • järjestää nuorille suunnattuja tapahtumia yhdessä nuorisojärjestöjen ja oppilaitosten kanssa sekä yhdistää ja tiedottaa jäsenjärjestöjen Vapepa -nuorisotoiminnasta

Kalustotyöryhmä (3-5 hlö)

 • Huolehtii tehtävillä käytettävästä kalustosta yhdessä kalustokohtaisesta huollosta sovitun tahon kanssa
 • Antaa kaluston käyttäjille sille soveltuvan käyttökoulutuksen ja huolehtii kaluston mukana olevasta käyttöohjeistuksesta
 • Kehittää kalustoa yhdessä valtakunnallisten kehityssuuntien mukaisesti sekä valittujen käytänteiden mukaisesti

Palkitsemistyöryhmä (2-3 hlö)

 • Koordinoi maakunnallisten ja valtakunnallisten palkitsemiskäytänteiden soveltamista maakunnan alueella huomioiden tasapuolisesti kaikki jäsenjärjestöjen ja hälytysryhmien Vapepa-toimijat
 • Kehittää palkitsemiskäytänteiden tasapuolista soveltamista
 • Tekee esityksen palkittavista maakuntatoimikunnan kokoukseen

 

TYÖRYHMIEN HAKULOMAKE

Maakuntatoimikunnan työryhmiin haetaan täyttämällä alla oleva lomake. Vastaa ainakin tähdellä merkittyihin kysymyksiin ja tarkista että kirjoitit sähköpostiosoitteesi oikein. Vastaa lopuksi turvakysymykseen ja lähetä hakemuksesi klikkaamalla ”Lähetä”. Saat vahvistuksen hakemuksestasi sähköpostiisi.

Kiitos hakemuksestasi, sinun ollaan yhteydessä lähiaikoina.

 

Hakijan henkilötiedot
Oletko rekisteröitynyt OHTOon? (Edellytys Vapepa-extranetin käyttöön työryhmien työskentelyalustana)
Työryhmät
Jäsenjärjestö
Vapepa-kokemus
Tehtävät Vapepassa (Jos olet mukana toiminnassa)
Miksi haluat työryhmiin? (Kerro miksi juuri sinut tulisi valita työryhmään / työryhmiin. Mitkä ovat vahvuutesi ja millä tavalla jäsenyytesi työryhmässä edistäisi Vapepan toiminnan kehittämistä)
Turvakysymys
 1. Kirjoita alla olevat kirjaimet alla olevaan laatikoon
 2. captcha