Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintatilastot 2018 (toiminta maalla) ovat valmistuneet. Hälytystoiminnasta tilastot kertovat, että vuonna 2018 osallistui 362 toteutuneeseen operaatioon maalla 3650 vapaaehtoista, ja tästä kertyi yli 22 000 vapaaehtoistuntia.

Koulutus ja harjoitukset

Alueellisen ja paikallisen peruskoulutuksen lisäksi on valtakunnallisesti koulutettu 41 Vapepa-johtajaa kahdella eri kurssilla. Täydennyskoulutukseen osallistui 15 Vapepa- johtajaa. Valmiuskouluttajien sisältöosalle osallistui 7 koulutettavaa ja täydennykseen 37 kouluttajaa. Lisäksi keväällä 2019 järjestettiin yhteistyössä Suomen Meripelastusseuran, Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen ja Rajavartiolaitoksen kanssa koulutus monialaisista merellisistä massaevakuoinneista. Koulutus on jatkoa Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelman (MoMeVa) jalkauttamista.

Länsi-Suomen Piirin alueella vuonna 2018 järjestettiin kuusi etsinnän peruskurssia ja kolme aiheeseen liittyvää jatkokoulutusta. Ensihuollon peruskursseja oli kaksi ja lisäksi järjestettiin yksi henkisen tuen jatkokurssi. Muutakin kouluttautumista näiden lisäksi on ollut ja niihin on osallistunut yhteensä 143 henkilöä.

Harjoituksiin koko Suomessa osallistui yhteensä 7770 henkilöä. Länsi-Suomen piirin alueella järjestettiin vuonna 2018 yhteensä 16 eri harjoitusta ja niihin osallistui yhteensä 885 henkilöä.

Jäsenet

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun OHTO -hälytysjärjestelmässä oli vuoden lopussa noin tuhanteen paikalliseen hälytysryhmään kirjautuneena 8884 henkilöä. Kaikkiaan 1201 hälytysryhmässä oli jäseniä 11475. Osa hälytysryhmistä on alueellisia koontiryhmiä ja yksi henkilö voi kuulua useampaan hälytysryhmään.

Naisia on hälytysryhmäläistä 46,3 % Syntymävuotensa järjestelmään ilmoittaneista laskettuna (n. 1/3 osa) on keski-ikä 49,5 vuotta ja nuorten (18-29 v) osuus on 7,5 %.