Viimesyksyisessä, Kauhavalla pidetyssä Hilla18 -viikonlopussa harjoiteltiin myös johtoryhmän ja viranomaisen yhteistoimintaa etsintäoperaation aikana. Kuva: Timo Jyllilä.

Kohta on kylmä ja pimeä talvikausi taitettu ja vapepalaistenkin on aika kääriä hihat ja valmistautua toimintaa täynnä oleviin kevät- ja kesäkuukausiin. Kalenterista on hyvä jo nyt ympäröidä punaisella tussilla toukokuun viimeinen viikonloppu, sillä silloin on taas hauskaa tiedossa kun koko maakunnan väki suuntaa tapaamaan toisiaan ja opettelemaan valmiuteen liittyviä asioita yhdessä eri järjestöjen ja viranomaisten edustajien kanssa.

Tällä kertaa tavataan Keski-Pohjanmaalla Lohtajan harjoitusalueen upeilla hiekkasärkillä ja lauantaina 25. toukokuuta koulutetaan mm. uusia etsijöitä ja maastojohtajia MPK:n ja Vapepan järjestämillä kursseilla ja samaan aikaan SPR:n ensiapuyhmäläiset lisäävät omia yksilö- ja ryhmävalmiuksiaan omalla käytännönläheisellä kurssillaan.

Viikonlopun ohjelma huipentuu sunnuntaina 26. toukokuuta yhteisharjoitukseen, johon osallistuvat kaikki kurssilaiset ja toivottavasti myös runsaasti muitakin vapaaehtoisia. Harjoituksen pääpaino on etsinnän ja sen tukitoimien harjoittelussa ja samalla harjoitellaan nykyään yhä tärkeämmäksi käyvää yhteistoimintaa viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Kaiken tämän päämääränä on varautuminen kriisitilanteiden varalle, jotta olisimme valmiita toimimaan sitten kun jotain yllättävää tapahtuu.

Lauantain kursseille ja yhteisharjoitukseen ilmoittaudutaan MPK:n koulutuskalenterin kautta viimeistään 12.5.2019.

25.5.2019 Lohtajan harjoitusalueella järjestettävät kurssit (MPK ja Vapepa):

Etsinnän peruskurssi

Kurssin käytyään osallistuja tuntee Vapepan toimintaperiaatteet ja viranomaisyhteistyön sekä tavallisimmin käytettävät maastoetsintämenetelmät ja osaa soveltaa niitä etsintätilanteessa.

Etsinnän maastojohtajakurssi

Kurssin käytyään osallistuja tuntee johtamisen perusteita ja tietää etsinnän maastojohtajan tehtävät ja vastuut. Lisäksi osallistuja pystyy suunnittelemaan etsintäryhmän toimintaa annetun tehtävän perusteella johtamaan etsintäryhmää ja etsintäjoukkuetta tavallisimmissa maastoetsintämenetelmissä.

Ensiapuryhmän valmiuskoulutus

Harjoituskurssi syventää ensiapuryhmäläisten yksilö- ja ryhmävalmiuksia ensiaputoiminnassa, lisätä yleistä pelastuspalvelutietoutta ja –valmiutta. Opetuksen pääpaino on käytännön harjoittelussa ja ryhmätyöskentelyssä.

Johtoryhmäkoulutus

Kurssin käytyään osallistuja tuntee Vapepa-toiminnan operatiivisen johtamisen edellytyksiä, osaa varautua toimimaan vapaaehtoisorganisaation johtopaikalla ja hallitsee johtopaikan eri toimintojen organisoimisen, toiminnan suunnittelun perusteet ja johtamisen teknisten apuohjelmien käytön.

Naisten maastokurssi

Kurssin päämääränä on kouluttaa arjen ja poikkeusolojen taitoja naisille sekä kehittää kurssilaisten kykyä liikkua, toimia ja yöpyä maastossa.

Lisätietoja: MPK:n piiritoimisto p. 0400 395 909, pohjanmaa@mpk.fi