Kuvat ILMI17 viikonlopulta elokuussa 2017 Kauhavalta. Tänä vuonna harjoitellaan jälleen tärkeitä taitoa ja viikonloppu huipentuu sunnuntaina 16.9. kurssien ja vapaaehtoisten yhteiseen valmiusharjoitukseen. Kuvat: Jouko Liikanen ja Eija Pippola

Muonituskurssi, Kauhava / HILLA18

14.9. – 16.9.2018 Klo 8:00 – 15:00

os. LSK Business Park (ent. Lentosotakoulu), os. Sotakouluntie, Kauhava

Ilmoittaudu 7.9.2018 mennessä MPK:n sivustolta

Tavoite: Muonituksen järjestäminen HILLA18-harjoitukseen

Hinta: 10€

Kysy lisätietoja: Juhani Alkio p. 040 725 4531, juhani.alkio@mpk.fi

Ensiapuryhmien harjoituskurssi, Kauhava / HILLA18

15.9.2018 – 16.9.2018 klo 8:00 – 15:00

os. LSK Business Park (ent. Lentosotakoulu), os. Sotakouluntie, Kauhava

Ilmoittaudu 7.9.2018 mennessä MPK:n sivustolta

Tavoite: Harjoituskurssi syventää ensiapuryhmäläisten yksilö- ja ryhmävalmiuksia ensiaputoiminnassa, lisätä yleistä pelastuspalvelutietoutta ja –valmiutta. Opetuksen pääpaino on käytännön harjoittelussa ja ryhmätyöskentelyssä.

Kenelle kurssi soveltuu: Ensiapuryhmäläiset / työpaikkojen ensiapuryhmäläiset sekä EVY-koulutetut ea-ryhmäläiset.

Kurssin tarkempi sisältö ja aikataulu

Hinta: 35€

Kysy lisätietoja: Kurssinjohtaja Virve Karling p. 0400 261 004, virve.karling@redcross.fi, Juhani Alkio p. 040 725 4531, juhani.alkio@mpk.fi

Etsinnän maastojohtajakurssi, Kauhava / HILLA18

15.9.2018 – 16.9.2018 klo 8:00 – 15:00

os. LSK Business Park (ent. Lentosotakoulu), os. Sotakouluntie, Kauhava

Ilmoittaudu 7.9.2018 mennessä MPK:n sivustolta

Tavoite: Maastojohtajakurssin käytyään osallistuja tuntee johtamisen perusteita ja tietää etsinnän maastojohtajan tehtävät ja vastuut. Lisäksi osallistuja pystyy suunnittelemaan etsintäryhmän toimintaa annetun tehtävän perusteella ja johtamaan etsintäryhmää ja etsintäjoukkuetta tavallisimmissa maastoetsintämenetelmissä. Kurssilla tutustutaan eri etsintämenetelmien pikakouluttamisen toteuttamistapoihin. Kurssin ennakkovaatimuksena on etsinnän peruskurssin suorittaminen ja perusetsintämenetelmien hallitseminen. Kurssilaisista nimetään Vapepa-johtaja ja varajohtaja, jotka organisoivat johtopaikan rakentamisen yhteistoimintaharjoitusta varten.

Kenelle kurssi soveltuu: Kurssin ennakkovaatimuksena on etsinnän peruskurssin suorittaminen ja perusetsintämenetelmien hallitseminen.

Kurssin tarkempi sisältö ja aikataulu

Hinta: 35€

Kysy lisätietoja: Tero Mustonen p. 040 530 0769, Juhani Alkio p. 040 725 4531, juhani.alkio@mpk.fi

Etsinnän peruskurssi, Kauhava / HILLA18

15.9.2018 – 16.9.2018 klo 8:00 – 15:00

os. LSK Business Park (ent. Lentosotakoulu), os. Sotakouluntie, Kauhava

Ilmoittaudu 8.9.2018 mennessä MPK:n sivustolta

Tavoite: Kurssin käytyään osallistuja tuntee Vapepan toimintaperiaatteet ja viranomaisyhteistyön sekä tavallisimmin käytettävät maastoetsintämenetelmät ja osaa soveltaa niitä etsintätilanteessa. Osallistuja osaa toimia etsintähälytyksissä, tietää etsinnän eri vaiheet, henkilökohtaisen etsintävalmiuden, vastuuasiat, Vapepan hälyttämisen ja toiminnan johtamisen periaatteet.

Kenelle kurssi soveltuu: VAPEPA-toiminnasta kiinnostuneille henkilöille. Kaikille avoin.

Kurssin tarkempi sisältö ja aikataulu

Hinta: 35€

Kysy lisätietoja: Kurssinjohtaja Anssi Mustonen p. 050 3461411, Juhani Alkio p. 040 725 4531, juhani.alkio@mpk.fi

Henkinen tuki, Kauhava / HILLA18

15.9.2018 – 16.9.2018 klo 8:00 – 15:00

os. LSK Business Park (ent. Lentosotakoulu), os. Sotakouluntie, Kauhava

Ilmoittaudu 7.9.2018 mennessä MPK:n sivustolta

Tavoite: Henkisen tuen kurssi antaa perustietoja onnettomuustilanteiden jälkeisistä traumaattisista kriiseistä, kriisireaktioista ja niistä selviytymisestä sekä kehittää osallistujien henkisen tuen taitoja.

Kenelle kurssi soveltuu: Kaikille avoin

Kurssin tarkempi sisältö ja aikataulu

Hinta: 50€

Kysy lisätietoja: Kurssinjohtaja Janne Säilä 040-527 0691 janne.saila@redcross.fi, Juhani Alkio p. 040 725 4531, juhani.alkio@mpk.fi

Maastoensiapukurssi, Kauhava / HILLA18

15.9.2018 – 16.9.2018 klo 8:00 – 15:00

os. LSK Business Park (ent. Lentosotakoulu), os. Sotakouluntie, Kauhava

Ilmoittaudu 7.9.2018 mennessä MPK:n sivustolta

Tavoite: Kurssin tavoitteena on perehdyttää kurssilaiset poikkeuksellisissa olosuhteissa ja tavanomaisista poikkeavilla keinoilla tapahtuvaan lääkintätoimintaan.

Kenelle kurssi soveltuu: Ensisijaisesti ensiapukortin omaavat henkilöt ja SPR osastot. Kaikille avoin.

Kurssin tarkempi sisältö ja aikataulu

Hinta: 50€

Kysy lisätietoja: MPK:n koulutuspäällikkö Juhani Alkio p. 040 725 4531

Valmiusryhmän koulutus, Kauhava / HILLA18

15.9.2018 – 16.9.2018 klo 8:00 – 15:00

os. LSK Business Park (ent. Lentosotakoulu), os. Sotakouluntie, Kauhava

Ilmoittaudu 7.9.2018 mennessä MPK:n sivustolta

Kurssin käytyään osallistujilla on käsitys Vapepan valmiuspäivystysjärjestelmästä ja hälyttämisestä, mielikuva operatiivisen johtamisen edellytyksistä, edellytyksiä organisoida Vapepan johtopaikan toimintoja sekä ymmärtää toimintasuunnitelman ja taktisen suunnittelun tärkeyttä.

Kenelle kurssi soveltuu: Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka ovat suorittaneet Vapepan peruskurssit tai omaavat vastaavat tiedot ja taidot ja jotka ovat halukkaita kehittämään näkemystään eri Vapepa toiminnan tasoilla. Eduksi katsotaan halu osallistua jatkossa valtakunnallisesti määriteltyihin eri johtotason kursseihin. Kurssi on suunnattu erityisesti SPR:n henkilökunnalle ja valmiusryhmälle, Vapepa-johtajille ja valmiuspäivystäjille sekä suojelupiirien ja-lohkojen päälliköille.

Kurssin tarkempi sisältö ja aikataulu

Hinta: 35€

Kysy lisätietoja: Aki Valonen p. 040 528 0902, Juhani Alkio p. 040 725 4531, juhani.alkio@mpk.fi

Vapaaehtoistoiminta poikkeusoloissa, Kauhava / HILLA18

15.9.2018 – 16.9.2018 klo 8:00 – 15:00

os. LSK Business Park (ent. Lentosotakoulu), os. Sotakouluntie, Kauhava

Ilmoittaudu 7.9.2018 mennessä MPK:n sivustolta

Tavoite: Kokonaisturvallisuus paikallisen toiminnan näkökulmasta, suojelualueiden johtaminen, johtokeskuksen perustaminen, johtamisharjoitus. Sunnuntaina kurssien yhteinen valmiusharjoitus

Kurssin tarkempi sisältö ja aikataulu

Hinta: 50€

Kysy lisätietoja: Kurssinjohtaja Juha Turkulainen p. 0400 616620, juha.turkulainen@seinajoki.fi, Juhani Alkio p. 040 725 4531, juhani.alkio@mpk.fi

Viestitukikurssi / HILLA18

15.9.2018 – 16.9.2018 klo 12:00 – 15:00

os. LSK Business Park (ent. Lentosotakoulu), os. Sotakouluntie, Kauhava

Ilmoittaudu 7.9.2018 mennessä MPK:n sivustolta

Tavoite: Viestitukikurssin osallistujat toimivat VAPEPA-johtajan apuna yhteydenpidossa viranomaisten kanssa. Viestituki huolehtii taajuuksista, tukiasemista ja kalustosta. Viestituki avusta VAPEPA-johtajaa.

Kenelle kurssi soveltuu: Radioamatöörit

Hinta: 20€

Kysy lisätietoja: Kurssinjohtaja Matti Järvi p. 050-3547815, Juhani Alkio p. 040 725 4531

Valmiusharjoitus / HILLA18

16.9.2018 klo 8:00 – 16:00

os. LSK Business Park (ent. Lentosotakoulu), os. Sotakouluntie, Kauhava

Ilmoittaudu 7.9.2018 mennessä MPK:n sivustolta

Tarkempi sisältö

Hinta: 10€

Kysy lisätietoja: Jarmo Ojajärvi p. 0400 112 400, Juhani Alkio p. 040 725 4531, juhani.alkio@mpk.fi