Turvallisuus kuntoon -koulutuksia tullaan järjestämään kylien toimijoille ensi syksyn ja talven aikana. Aihe on ajankohtainen, sillä viranomaiset hakevat yhä enemmän yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa ja asukkaita kannustetaan omatoimiseen varautumiseen.

Ensimmäinen koulutus järjestetään Ilmajoen paloasemalla lauantaina 6.10. klo 9-15.  Vastaavanlaisia koulutuksia järjestetään myös Jalasjärvellä 10.11.2018 ja Ylistarossa 19.1.2019 sekä muiden Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien alueilla. Kylille-hanke järjestää koulutuksia yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen, SPR:n ja Vapepan kanssa.

Koulutuksella lisätään alueen kylien valmiuksia turvallisuustyöhön ja tuodaan näkyväksi, kuinka tärkeää on myös kolmannen ja neljännen sektorin vapaaehtoisten toiminnan organisointi arjen häiriötilanteissa. Koulutukset suunnataan erityisesti niille kylien toimijoille, jotka ovat jo mukana järjestö- tai yhdistystoiminnassa kylällään.

Koulutuspäivänä käydään läpi viranomaisyhteistyön mahdollisuuksia ja pohditaan yhdessä osallistujien ja heidän taustaorganisaationsa roolia mahdollisissa poikkeustilanteissa kuten metsäpaloissa, tulvissa tai talvimyrskyn aiheuttamissa pitkissä sähkökatkoissa. Iltapäivän ryhmätöiden lähtömateriaalina käytetään todellisia tapahtumia, jotka mukaillaan alueen olosuhteisiin ja joiden tavoitteena on löytää turvallisuustyön tarpeita osallistujien näkökulmasta.

Lisätietoja:
IRMA KORTESUO
Kyläasiantuntija
050 551 0797

www.liiveri.net