Seinäjoen kaupunki toimii koordinaattorina perjantaina 3.8. klo 18:00 alkavassa ja lauantaina 4.8 klo 06:00 päättyvässä valmiusharjoituksessa. Harjoitus yhdistää kasvukaupungin ja yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 tavoitteet. Asioita toteutetaan uudella tavalla yhdessä.

Toimintatavalla vahvistetaan asukkaiden ja yhdistysten yhteistyötä sekä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja kuntatoimijan kumppanuutta. Harjoituksessa näkyvin osa on mukanaolo, jolla kerätyin havainnoin rakennetaan tilannekuvaa ja yhteen sovitetaan eri organisaatioiden ei-niin-näkyviä johtamisjärjestelmiä.

Kokonaisturvallisuus

Hyvinvointia tukevan ja toimivaa arkea toteuttavan kokonaisturvallisuuden tavoitteena on, että ihmiset ja yhteisöt voisivat toimia mahdollisimman hyvin kaikissa tilanteissa. Kokonaisturvallisuus on suomalaisen varautumisen yhteistoimintamalli, joka perustuu viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyöhön.

VALTTI2018 yhteisharjoituksella kerätään kaupunkiympäristökokemuksia häiriötilanteiden hallinnan suunnitteluun ja kriisijohtamisen harjoitteluun. Kokonaisturvallisuuden tavoitteisiin vastaavana menetelmänä on yhteisövaikuttaminen.

Mukana ovat: EHYT ry, EPSHP:n ensihoito, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Nordic Live Productions Oy, NYQS Oy, Palveluoperaatio Saapas, Pohjanmaan poliisilaitos, Securitas Oy, Seinäjoen kaupunki, SPR Länsi-Suomen piiri ja Yepzon Oy.

Lisätietoja:
Ylläpitopäällikkö KTT Vesa-Jukka Vornanen 044 7541 759
Valmiuspäällikkö Aki Valonen 040 5280 902