Niki Haake kertoi öljyntorjuntahankkeesta valmiusavauksessa Ähtärissä.

Ähtärin helmikuisessa valmiusavauksessa puhuttiin paljon Vapepalle tulevista uusista tukipalveluista, joiden avulla voisimme olla viranomaisen tukena suuronnettomuustilanteissa.

Yksi päivän aikana esille tulleista tehtävistä oli öljyntorjunta ja siihen liittyvästä jatkohankkeesta oli avauksessa puhumassa SPR:n hankesuunnittelija Niki Haake.

Miksi hanke?

Öljytonnimäärät merillä ovat lisääntyneet ja pelko tankkereiden onnettomuuksista on koko ajan läsnä. Vuonna 1987 venäläisen säiliöaluksen karilleajo Porvoon edustalla toi esille pulmat, joiden kanssa edelleen painitaan, vaikka silloin ei varsinaiseen öljyntorjuntaan jouduttukaan.

Jos suuri tankkerionnettomuus sattuisi nyt, palokuntien ja kuntien virastoista irrotettava henkilöstö ei tulisi riittämään öljyntorjuntaa tekemään riittävällä henkilömäärällä ja osaamisella. Neljännen sektorin vapaaehtoisia varmasti löytyisi, mutta jos sen toiminta on koordinoimatonta voi sen toiminta olla jopa haitallista. Vapepan koulutetut toimijat olisivat tärkeässä roolissa kouluttamassa ja tekemässä öljyntorjuntaa pelastustoimen tukena.

Konkreettista annettavaa

Jotta viranomainen voisi säästää omia resurssejaan, pitäisi Vapepalla olla jotain konkreettista annettavaa toiminnan tukemiseksi. Öljyntorjunnan joukkoja ollaankin nyt järjestämässä yhteistyössä Vapepan jäsenjärjestöjen (WWF, MPK, SLPS, SMPS ja SPR) kesken ja koulutukset pyörivät ympäri Suomea parastaikaa ja esimerkiksi Vaasassa on syksyllä 2018 suunnitteilla öljyntorjunnan joukkueenjohtajakoulutusta.

Lisätietoa öljyntorjuntahankkeesta ja siihen liittyvistä koulutuksista: http://www.vapaaehtoisetoljyntorjunnassa.fi