SAR Oulu (Vapepan hälytysryhmä) on rakentanut karttasovelluksen, joka hakee kartta-aineiston eri lähteistä ja muodostaa niistä halutun kokoisia kuvatiedostoja. Kartta-alue näkyy haluttaessa ilmakuvana ja näkyviin saa myös tilarajat. Erikoisuutena erityisesti Vapepa käyttöön kartalle saa halutun kokoisen pelastuspalveluruudukon ja halutun ruudun löytää kirjain-numeroyhdistelmillä kartan reunoilta. Reunoilla myös koordinaatisto tasokoordinaatteina sekä maantieteellisinä koordinaatteina.
Karttasovelluksen rakentajat toivovat palautetta, palautetta voi antaa suoraan sovelluksen kautta.
Kannattaa käydä tutustumassa: www.saroulu.org/kartat

SarOulu